23. 9. 2020

PRŮBĚH VÝSTAVBY

Aktuálně probíhá montáž bednění, armování, betonáž konstrukcí stropů nad 2. NP budovy A2, armování, betonáž stěn a sloupů B6, B5, montáž bednění, armování stěn a sloupů A2 3. NP, armování, betonáž stěn, sloupů B2, B1. Armování, betonáž retenční nádrže při ul. Trnitá objektu A1.