15. 10. 2020

PRŮBĚH VÝSTAVBY

Aktuálně provádíme: betonáž stropu nad 2. a 3. NP, montáže výztuže, bednění, betonáž stěn, sloupy 1. NP, zdění stěny z tvárnic ztraceného bednění u trafostanice objekt B1. Bourání vodících zídek, montáž trubkování, montáž vzorových instalací, zásyp retenční nádrže u objektu A1.