26. 1. 2020

PRŮBĚH VÝSTAVBY

Aktuálně pracujeme na svislých konstrukcích, bednění a betonáži stropu nad 3. a 4. NP, zdění příček v 1. a 2. PP.