11. 3. 2021

PRŮBĚH VÝSTAVBY

Aktuálně probíhají práce na svislých konstrukcích 4. – 8. NP, vyzdívání příček 1. NP, instalace ZTI a VZT, omítání 1. PP.