Září 2021

PRŮBĚH VÝSTAVBY

V současné době probíhá montáž PVC výplní, rozvodů chlazení, elektro rozvodů, montáž sádrokartonového obkladu stěn, zdvojených podlah, výtahové šachty a výtahů, zateplení fasády. Dále probíhá instalace ZTI, VZT a zdění