Leden 2022

PRŮBĚH VÝSTAVBY

Aktuálně probíhá výstavba inženýrských sítí, konkrétně splaškové a dešťové kanalizace.