25. 11. 2019

PRŮBĚH VÝSTAVBY

Aktuálně probíhá vrtání pilot ve stavební jámě, betonáž podkladního betonu po jednotlivých pracovních záběrech, armování výztuže základové desky, úprava základové spáry pro betonáž podkladního betonu a montáž drenážního systému.