Březen 2022

PRŮBĚH VÝSTAVBY

Nadále pokračují stavební práce v interiérech kancelářských prostor. V exteriéru probíhají montáže žaluzií a dokončování zavěšené fasády.