Srpen 2022

PRŮBĚH VÝSTAVBY

Aktuálně na stavbě probíhá dokončování fasád a bourání lešení. Dokončují se společné prostory domů, hřiště a zahrady ve vnitrobloku. Probíhají opravy zpevněných ploch kolem objektů, úklid hromadných garáží a dokončování označování parkovacích míst.