Září 2022

PRŮBĚH VÝSTAVBY

Aktuálně na stavbě probíhá příprava na kolaudaci, dokončují se práce kolem objektů, úklid hromadných garáží a finální práce na společných prostorách domu a vnitrobloku.