12. 5. 2020

PRŮBĚH VÝSTAVBY

Aktuálně na stavbě probíhá montáž bednění a výztuže stěn a sloupů, betonáž po úsecích ve 2. PP a nad 2. PP.