20. 8. 2020

PRŮBĚH VÝSTAVBY

Aktuálně na stavbě probíhá montáž bednění stropu nad 1. NP objektů A2, B6, B5. Zpětný zásyp u objektů B1-B4 + montáž hydroizolace vč. nopové fólie. Montáž bednění, armování, betonáž stropu nad 1. PP objektů B1 + G + svislé konstrukce 1. NP objektů B1-B3.