25. 9. 2019

PRŮBĚH VÝSTAVBY

Aktuálně probíhá výkop stavební jámy a pracuje se na pilotech.